مطالعه سينتيك رسوب الكتروشيميايي آلياژ كبالت نيكل نانوكريستالي به صورت لايه نازك در محلول سولفاتي

ابوالقاسم دولتي، مجيد سببي، اسلام نوري و محمد قرباني

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

وابستگی اندازه نانوذرات YSZ در نشست الکتروفورتیکی به روش ایجاد هدایت الکتریکی سطحی

کامپوزیت NiO-YSZ جهت کاربرد در پيل سوختي جامد

طاهره طالبی، امیر مقصودی پور، بابک رئیسی و محسن حاجی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

 

اثر نانوذرات Nb2O5 به عنوان جوانه­زا بر خصوصيات شيشه سراميک­ هاي آلومينا سيليکات ليتيم

پريسا گوهريان و علي نعمتی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

تاثير فرآيند عمليات حرارتي بر روي رشد نانو جاذب هيدروکسي آپاتيت مورد استفاده در حذف فلزات سنگین

ایمان مباشرپور، اسماعیل صلاحی و محمد پازوکی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

اثر زيرلايه نانوساختار NiAl بر خواص مغناطيسی لايه نازك CoCrPt

صاحبعلی منافی، رضا پولادي، محمدعلی بهره­ور و محمد الماسی کاشی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

تهيه الياف کامپوزیتی YAG/Al2O3 نانوساختار به روش سل- ژل

مریم شجاعی بهااباد و احسان طاهری نساج

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

بررسي مورفولوژي، ساختار و اندازه ذرات نانوپودر شيشه زيستي (Bioglass-58S)

تهيه شده به روش سل ژل جهت كاربردهاي زيست‌پزشكي

صديقه جوقه­ دوست، زهره سبحاني و آزاده آصف­ نژاد

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

بررسي سنتز ذرات نانوساختار سيليكات روي (Zn2SiO4) با فرآیند سل-ژل

داوود بارانی، رسول صراف ماموری و مهرداد کوکبی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی