مجله تحقيقات مواد نانوكامپوزيتي

 

سال دوم، شماره 6، زمستان 1389

 


 

بررسی اثر غلظت بر خواص ساختاری و اپتیکی فیلم­های نازک

اکسید منگنز به دست آمده از دو سل اسیدی و بازی

سارا پیشدادیان و فرهاد اسمعیلی قدسی

 

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

سنتز نانوکامپوزیت­های TiB2-B4C به روش مکانوشیمیایی

لیلا نیکزاد و تورج عبادزاده

 

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

 

بررسی رفتار مکانیکی پوشش­های ساده و نانوکامپوزیتی HA، HA-TiO2 و HA-TiO2-CNT

ایجاد شده به روش الکتروفورتیک

علیرضا تاری و چنگیز دهقانیان

 

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

بررسي تاثير نانوذرات منيزيا بر خواص ديرگدازهاي ريختني كم سيمان آلومينا بالاي خودجاري

سيد حسين بديعي و ساسان اطرج

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

مقايسه تاثير فلوروهيدروكسي آپاتيت و هيدروكسي آپاتيت بر

رفتار سلول‌هاي بنيادي مزانشيمال چربي و استئوبلاست انساني

ليلا منتظري، محمدعلي شكرگزار، جعفر جوادپور، شاهين بنكدار و محسن رباني

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

 

سنتز و مشخصه­يابي نانوبلورک­ هاي آلفا آلومينا (α-Al2O3) از پودر ميکروني

گاما آلومينا (γ-Al2O3) با استفاده از روش آسياب مکانيکي پرانرژي

امیر مسعود بداغي، عليرضا ميرحبيبي، محمدرضا تحريري و فاطمه حضرتي

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

توليد نانوپودرهاي آلومينا با استفاده از فرآيند شیمیایی تر

صاحبعلی منافی، عاطفه سلطانمرادی و صالح خانی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

سنتزاحتراقي نانوکامپوزیت TiB2-TiC با استفاده از دو فرمولاسیون شیمیایی متفاوت

بهزاد امینی­کیا، سید علی طیبی­فرد و امیرعلی یوزباشی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

سنتز دما پایین نانوذرات پروسکایتی CaTiO3 با استفاده از آلیاژسازی مکانیکی

صاحبعلی منافی، مجتبی جعفریان و عاطفه سلطانمرادی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی