نـانـومـواد

 

 


سال چهارم، شماره 9، بهار 1391

 


فهرست مقالات

 


 

تشکیل پوشش نانومتخلخل هیدروکسی‌آپاتیت-تیتانیا با روش اکسیداسیون

جرقه میکرونی و رابطه پارامترهای رشد با خواص پوشش

سکینه عباسی و فرهاد گلستانی‌فرد

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

بررسی رفتار پخت و خواص شیمیایی لعاب شیشه- سرامیک دندانی نانوفلوروآپاتیت- فلوروکاناسیتی

بهارک بهداروند دهکردی، بیژن افتخاری یکتا و علی نعمتی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

 

بررسی اثر نانوپودر آلومینا بر روی مقاومت به شوک حرارتی نانوکامپوزیت آلومینا- مولایت

داود قهرمانی، تورج عبادزاده و هادی برزگر بفروئی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

بررسی عوامل مؤثر بر سنتز آلیاژ نانوساختار (Fe-35%Co)100-xCrx=10 تهیه شده به روش آلیاژسازی مکانیکی

سعید فارابی خانقاهی و شهریار شرفی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

بررسی تاثیر فرکانس میدان الکتریکی غیریکنواخت بر ایجاد ترک در جریان لایه‌نشانی

الکتروفورتیک نانوذرات اکسید روی با هدف ساخت حسگر گاز CO

ساسان قشقایی، احسان مرزبان‌راد، بابک رئیسی و نادی شجاعی

 

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

 

سنتز نانوذرات کلسیم تیتانات به روش MASHS

صاحبعلی منافی و مجتبی جعفریان

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

تاثیر آلیاژسازی مکانیکی بر خواص ریزساختاری و مغناطیسی سیستم آهن-کبالت- نیکل

حسن احمدیان باغبادرانی و شهریار شرفی

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

سنتز و بررسی تحولات فازی پودر نانوکامپوزیتی هیدروکسی‌آپاتیت - نقره

حامد ناصرزشکی، حمیدرضا رضایی و جعفر جوادپور

 

چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی