نـانـومـواد

 


 

سال ششم، شماره 19، پاییز 1393

 


 

فهرست مقالات

 


 

 

سنتز نانومیله‌های ZnO به روش همرسوبی و حساس نمودن آن با تتراکیس (4-کربوکسی فنیل)

پورفیرین و کمپلکس قلع آن به منظور افزایش فعالیت فتوکاتالیزور در نور مرئی

سولماز زرگری، مرضیه یعقوبی بریجانی و رحمت‌اله رحیمی

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

ساخت و بررسی کامپوزیت‌های آلومینا/تیتانات آلومینیوم به روش زینتر

واکنشی درجا در حضور پودرهای نانوسایز و میکرونی TiO2

 

 

منوچهر سبحانی، تورج عبادزاده و محمدرضا رحیمی‌پور

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

سنتز نانوذرات دی‌اکسید تیتانیوم به روش سل- ژل و تاثیر آن بر خواص فیزیکوشیمیایی فیلم‌های نشاسته ساگو

صاحبعلي منافي و سارا آرین‌مهر

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

سینتیک هسته‌زایی نانوذرات پتاسیم کلراید در حضور پلی‌وینیل پیرولیدون

مهرداد منطقیان و امیر فرآور

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

ساخت و ارزیابی نانوالیاف کامپوزیتی حاوی نانولوله‌های کربنی و نانوذرات اکسید روی با کمترین میزان عبور امواج فرابنفش

عباس بشارتی سیدانی و جواد میرزایی

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

شیمی نوکلئوفیلی نانوذرات کاتالیستی γ-Al2O3 جهت رفع آلودگی 2-کلرو اتیل اتیل سولفید و دی‌متیل متیل‌ فسفونات

میثم صادقی و میرحسن حسینی

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

 

تهیه و ارزیابی خواص نوری لایه نازک نانوکامپوزیت PVA/TiO2 با استفاده از روش الکتروریسی به عنوان نیمه هادی نوع منفی

پرنیان فردوسی و جواد مختاری

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی

 

سنتز نانوساختار‌های اکسید نیکل به روش تجزیه حرارتی از نیترات و کلرید نیکل در دمای پایین

صالح خانی و مجتبی جعفریان

 

اصل مقاله                              چکیده فارسی                                     چکیده انگلیسی