نـانـومـواد

 


 

سال هفتم، شماره 23، پاییز 1394

 


فهرست مقالات

 


 

ایجاد پوشش نانو رسانا و ابرآبگريز روی پارچه پنبه‌اي با روش

پلیمریزاسیون ادمایسلی پلی پیرول و اصلاح آلکیل سیلانی

 

رامین خواجوی و امیرحسین برنج‌چی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

بررسی خواص فوتوکاتالیستی نانوذرات اکسید آهن ساخته شده به روش تخلیه

قوس الکتریکی در محیط مایع به منظور استفاده در کاربردهای زیست محیطی

 

بهاره محمدی، علی اکبر آشکاران و مرتضی محمدی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

بررسی اثر افزودن اکسید نایوبیم نانومتری بر خواص الکتریکی

تیتانات باریم تهیه شده به روش پخت پلاسمای جرقه‌ای (SPS)

 

حسین اسلامی شاهد، علی اکبر فراشیانی و تورج عبادزاده

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

بررسی ریزساختاری و خواص نانوکامپوزیت آلومینا/نانولوله‌های

کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه‌ای

 

صاحبعلی منافی، سید حسین بدیعی، رضا طاهریان و ایمان فرح بخش

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

آبکاری یک مرحله‌ای پوشش نانوکامپوزیت زیست‌سازگار کیتوسان-گرافن بر فولاد زنگ‌نزن

 

حسین حسن‌نژاد و اشکان نوری

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

ايجاد نانوپوشش عايق روي فويل‌هاي نانوكريستالين پايه آهن FINEMET

 

سیما میرزایی، علی جزایری قره‌باغ و علیرضا عبدالهی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی