نـانـومـواد

  

سال هفتم، شماره 24، زمستان 1394

 


فهرست مقالات

  

تاثیر نانوذرات طلا و نانولوله‌های کربنی در بیوسنسور گلوکز

اکسیداز و بهینه‌یابی شرایط به کمک روش تاگوچی

 

امید رمضانی ازغندی، محمد جواد مغربی و علیرضا تیمورتاش

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

سنتز میکروکره‌های کامپوزیتی Cr2O3/C حاوی نانوذرات Cr2O3

و بررسی اثر متغیرهای واکنش سولوترمال بر مورفولوژی کامپوزیت

 

امیر حسین اسراری و بهروز شایق بروجنی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

بررسی ترمودینامیکی و سینتیکی جذب سطحی رنگ‌زای مالاکیت

سبز با نانوکامپوزیت Fe/TiO2-پوسته میگو

 

زهره سعادتی و لیدا اسدی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

تاثیر متغیرهای فرآیند بر چگالش نانوسرامیک دی ‌بورید

زیرکونیم ساخته شده به روش پرس گرم تحت خلاء

 

ایمان فرح‌بخش و مهدی شاهدی‌ اصل

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

فعال‌سازی سطح و بررسی کریستالوگرافیکی داربست آلومینایی

نانوساختاری جهت کاربردهای مهندسی بافت استخوان

 

صدیقه جوقه‌دوست، علی‌اصغر بهنام قادر، محمد ایمانی، صاحبعلی منافی و فریبرز فروهنده

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

بررسی تاثیر فرآیند اتصال نفوذی بر ریزساختار و خواص مکانیکی نانوکامپوزیت

هیبریدی لایه‌ای آلومینیوم/نانوذرات زیرکونیا و نانوذرات آلومینا

 

صاحبعلی منافی، سعید پورخیاط و سید حسین بدیعی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی