نـانـومـواد

  

سال هشتم، شماره 25، بهار 1395

 


فهرست مقالات


 

تاثير نوع ذرات تقويتكننده بر ريزساختار و خواص تريبولوژيكي نانو‌مواد مركب بر پايه آلياژ آلومينيم

 

امين ربيعی‌زاده و احمد افسري

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

ساخت نانوسیال مغناطیسی يون پايدار با حامل آب و بررسي پایداری، خواص مغناطيسي و چگالی آن

 

حسين اثناعشري ايوري و هادي عربي

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

سنتز نانوالیاف SiC به صورت درجا به منظور افزایش مقاومت به اکسیداسیون گرافیت

 

جليل پوراسد و ناصر احساني

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

مطالعه ساختار و رفتار مغناطیسی نانوپودر BaFe12O19 دوپ شده

با کاتیون‌های Mg2+-Zn2+-Ti4+ سنتز شده به روش فعال‌سازی مکانیکی

 

صاحبعلی منافی، محسن صالحی و سید حسین بدیعی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

بررسی انتقال حرارت و تحلیل اگزرژی مبدل حرارتی

دو لوله‌ای مجهز به آشفته‌ساز با بکارگیری نانوسیال TiO2

 

سید مرتضی حسینی، محمد محمدیون و سعید مرتضوی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

سینترینگ نانوکامپوزیت آلومینا- زیرکونیا تثبیت‌ شده با ایتریا

تهیه شده به روش سل- ژل با استفاده از سینتر جرقه پلاسما

 

ابراهیم جباری، علی اکبر فراشیانی و ایمان مباشرپور

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی