نـانـومـواد 

سال هشتم، شماره 26، تابستان 1395

 


فهرست مقالات


 

 

ساخت و مشخصه‌یابی کامپوزیت رزورسینول آئروژل و نانولوله‌های کربنی چند جداره

 

نجمه ابراهیمی کولایی، علی ‌اکبر آشکاران و محمد اکبرزاده پاشا

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

سنتز و مشخصه‌یابی نانوساختارهای اسپینل‌ CuAl2O4

 

رضا پورنجف، مهسا جعفری و سید علی حسن‌زاده تبریزی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

سنتز سبز نانوذرات نقره توسط عصاره آبی گیاه رزماری و بررسی خواص ضد میکروبی آنها

 

روح الله حیدری، مرضیه رشیدی‌پور و مژگان آزادپور

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

ساخت نانوذرات ترکیب بین‌فلزی γ-Cu5Zn8 به روش آلیاژسازی مکانیکی و آسیاکاری مکانیکی

 

فردین صفری، رسول آذری خسروشاهی، اشکان ذوالریاستین و شاهرخ علی‌زاده

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

بهبود عملکرد پوشش پلیاورتان با نانوذرات تیتانیا و بررسی اثر خودتمیزشوندگی آن

 

صاحبعلی منافی، مهدي طلايي و سید حسین بدیعی

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی

 

 

ساخت نانوحسگر شیمیایی جدید نیتریت بر پایه سافرانین O بر فیلم سل- ژلی

 

اصغر کاظم‌زاده و فریدون علیخانی حصاری

 

اصل مقاله                                                              چکیده انگلیسی