نـانـومـواد


 

سال هشتم، شماره 27، پاییز 1395


فهرست مقالات


 

بهینه‌سازی دما و زمان فرآيند سیلیکون خورانی پیش‌سازه‌های متخلخل TiC

به منظور ساخت سرامیک نانولایه Ti3SiC2 و بررسی خواص مکانیکی آن

 

حمزه فراتی‌راد، حمید رضا بهاروندی و محمد قنادی مراغه

 

اصل مقاله                                                                  چکیده انگلیسی

 

 

بیوسنتز نانوذرات نقره و اثر کنترلی آن روی چند قارچ بیماری‌زای گیاهی

 

مهدی پورسینا، صفر علی مهدیان و محمد علی تاجیک قنبری

 

اصل مقاله                                                                  چکیده انگلیسی

 

 

 

سنتز و بررسی خواص نانوذرات پروسکایت LaMnO3 به روش حالت جامد

 

صاحبعلی منافی، مریم رضایی کلج، صدیقه جوقه‌دوست و ایمان فرح‌بخش

 

اصل مقاله                                                                  چکیده انگلیسی

 

 

تاثیر نانوذرات دی ‌اکسید تیتانیم در خواص مکانیکی پلی کربنات جهت استفاده در صنایع

 

فرهاد جهان تیغ، مهدی اسکندری و سید محمد باقر قریشی

 

اصل مقاله                                                                  چکیده انگلیسی

 

 

ساخت و بررسی پوشش نانوکامپوزیتی 4 جزئی کیتوسان- شیشه زیست‌فعال 45S5/هیدروکسی

آپاتیت/نانوتیوب هالوساید تولید شده به روش رسوب الکتروفورتیکی بر زیرلایه تیتانیم

 

آرمان مولائی و سید علی میرصالحی

 

اصل مقاله                                                                  چکیده انگلیسی

 

 

بهبود مقاومت به شوک حرارتی پوشش چند لایه سد حرارتی با ایجاد ساختار نانو در لایه سرامیکی فوقانی پوشش

 

حمید رضا مقدم، علی داودی و محمود اکبری باصری

 

اصل مقاله                                                                  چکیده انگلیسی